Informatie nodig? Bel of mail met Ons!

Begeleiding

TEAM

Bij het outdoor-zomerkamp bestaat de begeleiding uit professionele sportdocenten en instructeurs. Als sport instructeurs zijn zij het hele jaar actief en bijna altijd met een pedagogische insteek.  Zij zijn gespecialiseerd in het uitdagen van, en de ontwikkeling van uw kind. Zijn er speciale aandachtspunten voor uw kind? Dan zijn wij de organisatie die daar rekening mee kan houden!

Er zullen altijd twee begeleiders aanwezig zijn voor het begeleiden van de activiteiten en het verblijf op het kamp. Daarnaast is er een kampcoördinator die er voor zorgt dat het ons aan niets ontbreekt.

De begeleiders zijn in dienst van Move Academy. Move Academy is gespecialiseerd in het aanbieden van bewegingsonderwijs met agogisch perspectief meer informatie hierover kunt u vinden op www.moveacademy.nl

24 UUR BEGELEIDING EN 4-OGEN BELEID

Alle begeleiders volgen het pedagogisch beleidsplan tijdens het outdoor zomerkamp. Dit wil zeggen dat zij een gedragscode volgen voor het in acht nemen van binnen de organisatie geldende regels en voorschriften met betrekking tot de orde, veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Tijdens de vakantieweken zijn de begeleiders op elk moment van de dag  aanwezig bij elke activiteit om de kids te begeleiden. Wij hanteren tijdens de begeleiding van onze zomerkampen een zogeheten 4-ogen begeleid waardoor er altijd minimaal 2 begeleiders op een groep staan.
Uw kind is daarmee in goede handen en wordt begeleid bij elke activiteit.