Informatie nodig? Bel of mail met Ons!

Organisatie

Het Outdoor zomerkamp wordt georganiseerd door Move Academy. Een educatief organisatie-, training- en adviesbureau gericht op het onderwijs. Move Academy gebruikt het aanbod binnen sportief, sociaal en creatief gebied als middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren een positief draagvlak te geven. De vernieuwende en uitdagende activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Meer informatie over Move Academy vindt u hier

TEAM

Het team bestaat uit deskundige professionals in het vak met ervaring. De begeleiders die het kamp zullen leiden bestaan uit een mix van specialisten; buitensportinstructeurs, pedagogisch medewerkers en vaste coördinatoren op de locaties. Onze specialisten zijn allen enthousiast, sportief en getraind.

Wij hechten als organisatie veel waarde aan de kwaliteit van onze begeleiders en zij worden dan ook gescreend voordat ze deel uitmaken van het team. Alle begeleiders zijn in het bezit van:

  • Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) afgegeven door de Nederlandse overheid;
  • EHBO en/of BHV diploma;
  • Reanimatie diploma;
  • Pedagogische kwalificatie

24 UUR BEGELEIDING EN 4-OGEN BELEID

Alle begeleiders volgen het pedagogisch beleidsplan tijdens het outdoor zomerkamp. Dit wil zeggen dat zij een gedragscode volgen voor het in acht nemen van binnen de organisatie geldende regels en voorschriften met betrekking tot de orde, veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Tijdens de vakantieweken zijn de begeleiders 24 uur per dag aanwezig om onder andere de kinderen te begeleiden bij de activiteiten, het eten samen met de kinderen te verzorgen en een spelletje te spelen. Wij hanteren tijdens de begeleiding van onze zomerkampen een zogeheten 4-ogen beleid waardoor er altijd minimaal 2 begeleiders op een groep staan.
Uw kind is daarmee in goede handen en wordt begeleid bij elke activiteit.